top of page

Shungite fra Karelia Russland:

#Shungite: er en svart, glødende, ikke-krystallinsk mineraloid som består av mer enn 98 vektprosent karbon. Det ble først beskrevet fra et depositum nær landsbyen Shunga, i Karelia, Russland, hvor det får navnet sitt. Shungite har blitt rapportert å inneholde spormengder av fullerener.

Meget sterk sten til beskyttelse, spesielt mot ektrostråling. Det finnes utallige rapporter, undersøkelser og tester på internett som bekrefter dens egenskaper. I tillegg er det en jordende sten og som beskytter mot utenforstående energier.

Sterk til bruk i renselse, enten ved å ha i sin nærhet, renselse av vann og lignende eller ved direkte inntak av pulver blandet med vann.

Ekthetbevis - Sertifikat

clasification letter.jpg
    bottom of page