top of page

Granat kuler 3mm, gjennomborrede. På steng, lengde 38cm

 

Granat er ei gruppe silikatmineral som krystalliserer kubisk. Dei opptrer ofte i vene krystall.

Alle granatar har den same kjemiske summeformelen X3Y2(SiO4)3, der X står for toverdige grunnstoff som kalsium, magnesium, mangan og jarn, medan Y står for treverdige grunnstoff, vesentleg aluminium, jarn og krom.

Granatar med sterke, vene fargar og høg glans vert ofte slipte og nytta som smykkesteinar.

 

Granat finnes i forskjellige farger fra grønn til orange, dyprød og lilla.  Den grønne henvender seg til hjertet. Den symboliserer endring og vil hjelpe oss trygt gjennom vanskelige utfordringer.  De røde variantene er nok de som helt fra antikken har vært best kjent. I flere hundre år ble den betegnet som én av "de fem medisinske stenene" og ble benyttet mot hjerte- og kretsløpssykdommer og melankoli.  Den skulle også gi mot, kraft og fremgang i kjærlighet, beskytte mot depresjon, smitte og betennelse samt hjelpe enker til å skaffe seg en ny mann (!)   Granat, rød

 

Denne granaten stimulerer spesielt Kundalinikraften, og dermed både rotsenteret og det tredje øye. Hvis du legger den på det tredje øye, vil du lettere kunne gå inn i tidligere inkarnasjoner.  Den røde granaten sies å være Skorpionens sten, som representerer død og gjenfødelse, regenerasjon, seksualitet, grenser og mystikk. Den røde granaten lærer oss den positive betydning av å utøve makt. Den øker vår produktivitet, kreativitet, viljefasthet, styrke, stolthet og suksess. En karrieresten. Dette er en sten som engang blev båret i håpet om å beskytte eieren mot hudsykdommer og farer.  Den skulle bæres i direkte kontakt med kroppen, og i stedet for å bli brukt i ringer som nå, blev den anbrakt i en liten innfatning og båret omkring halsen, som regel arrangert slik, at den hvilte like over hjertet. Når farer eller dårlig helbred var fremherskende, ble en sten som var akklimatiseret til bæreren - matt og glansløs. Når sykkom drev over(forsvant), ville stenen vende tilbake til sitt opprinnelige strålende lys. I Europa går folk for øieblikket med granater i det håp, at det vil gi dem bestandighet i kjærlighed.   Gir økt kreativ og seksuell energi, vitalkraft, styrke, kraft, renselse, transformasjon, reproduksjon, regenerasjon. Kjønnsorganer, seksuelle ubalanser. Øker vår produktivitet, kreativitet, styrke og suksess. Stor innflytelse på seksualiteten. Chakra:Rot     Rhodolitt

 

Rhodolitt-granat er en blanding av pyrop og almandin-granat og finnes i farger som lys mot mørk rosa til purpur-rød og til og med i grapefarge.  Fremmer egen kraft og gjør oss samlet og skaper en indre overbevisning om at alt er mulig. Chakra:Rot og hjerte.   Granat, grønn 

 

Gir trygghet ved det nye. Bearbeider stahet og bløtgjør hjertet. Hjelper oss å overvinne begrensninger, komme videre.  Chakra:Hjerte     Spessartin

 

Gjør det mulig for deg, hvis du kan motta dens vibrasjoner, å akseptere enhver åndelig og mental prosess.Sies å ha innvirkning på melkeintoleranse. Chakra:Rot

Granat kuler 3mm

kr 135,00Pris
    bottom of page