top of page

Kyanitt stuff med kvarts.

 

55 mm lengde og veier 24 gram.

 

Kyanitt er millenium stenen. Kraftstenen for det nye år tusen.

 

Kyanitt, tidligere også kalt disthen, et mineral som opptrer i regionalmetamorfe bergarter. Det er oftest blått og danner bladaktige krystaller med triklin symmetri. Hardheten varierer fra 5 langsetter krystallen til 7 på tvers av krystallen. Det er et aluminiumsilikat Al2SiO5. Det finnes to andre mineraler som har den samme kjemiske sammensetning (polymorfi), men med helt forskjellige egenskaper: andalusitt og sillimanitt.

 

Den fremmer visualisering og åndelig bevissthet. Den stimulerer til tydeligere drømmer. Kyanit bygger en bro mellom den gudommelige lyskroppen og den fysiske kroppen via intellektet. Den er en brobygger mellom sjel og årsak.    Den fremmer loyalitet, ærlighet og fred og demper anger og forvirring.

 

Kyanitten holder aldri på negativ energi og trenger aldri å renses. Den retter ut skevheter og balanserer alle chakra, mange ganger omgående. Kyanitt kan fjerne energiblokkeringer.   Blå Kyanitt er assosiert med halschakraet og er styrkende i meditasjon.   Sort Kyanitt  er også god i meditasjon og blir assosiert med rotchakraet. Sort Kyanitt er også meget beskyttende og frastøter negativ energi.

Kyanitt

kr 90,00Pris
Utsolgt
    bottom of page