Crystal skull - Hodeskalle slipt ut av bergkrystall. En kunstgjennstand, meget eksepsjonell og unik gjennstand, one of a kind. Der er ikke ofte vi ser og har muligheten til å kjøpe så spesiell  ting. Vi har gitt den navnet; Clear Mind da skallen er nesten klar. Den er delt synsmessig i to, som to hjernehalvdeler hvorav begge er nesten helt klare. I kjevepartiet derimot er det masse inklusjoner, hvor den er ugjennomsiktlig. Bergkrystall er vanskelig å fotografere, så vi greier dessverre ikke å vise den på en relalistisk måte. Anbefaler derfor at den tas i øyesyn. Bergkrystallen kommer fra Brazil, Mina Gaisas området.

 

Størrelse: 14,5 cm høy, lengde 17cm.  Vekt: 3500gram.

 

Krystall hodeskaller er kjent fra historien til bruk for kommunikasjon og lagring av informasjon.

 

Bergkrystall:
Bergkrystall (klar kvarts) fra gresk krystallos, ”is”.
Dette regnes som ”mesterkrystallen”, den mest allsidige av alle krystaller, symbol på balanse og renhet.
Bergkrystall finnes i fargene gylden gule, gul og rosa. Stammer fra India. Dens egenskap er først og fremst å
fremme forståelse og sympati.
Klarhet, innsikt og veiledning. Skaper kontakt med intuisjonen.
Inneholder alle farger, og healer overalt.
Påvirker alle chakra, særlig kronechakra.
Planet: Solen, Månen Element: Ild, Vann Chakra: Alle, Særlig Krone.
Egenskaper hos bergkrystallen er balanse og renhet, meditasjon, forsterker virningen av andre krystaller,
fremhever den "sjette" sans og renser auraen.
Bergkrystall er egnet til programmering, samt balansere, fokusere, transformere og lede energi. Også fin ved
meditasjon, indre reiser etc.
Legg en under puten for klarere drømmer.
Den stimulerer intuisjonen og styrker forbindelsen med sjelestjernen.
Steinen er også virkningsfull når man vil ha forbindelse med åndelige veiledere.
Steinenenes lengde varierer .
Ved healingarbeide kan man la krystallstaven peke på det sted på kroppen som skal heales og sende energi
gjennom den ved å visualisere hvitt eller farget lys som man lar strømme igjennom den (Staven trenger ikke å
berøre kroppen).
Hvis blokkeringer skal løses opp kan spissen berøre energipunktene en etter en. Bergkrystallen kan også
benyttes når man trenger å beskytte seg.
Bergkrystallen virker inn på alle kroppens energisentre.
Denne kobles sammen med Det Tredje Øyet/Pannchakraet og krone/hode chacraet. Dette er trolig den
sterkeste steinen vi har energimessig. Gir innsikt og klarhet og øker konsentrasjonen. Brukes mye i healing. Står
for beskyttelse og kraft.
Den gir også energi, vern og lagrer og sender informasjon. Bra mot jord og vannstråling og skaper gode
vibrasjoner i et rom og blir mye brukt i Feng Shui. Den er allmenn helende og løser opp blokkeringer.
Tips:
Vil du konsentrere deg om et av shakraene under en meditasjon eller en healing, kan du legge den
respektive steinen mellom to stearinlys av fargen som assosieres med dette chakraet.
Bergkrystall er egentlig en verden for seg selv - under finner du beskrivelsen av de forskjellige former for
bergkrystaller - terminasjoner, klynger osv.
Bergkrystall, Bro
Du kan gjenkjenne denne krystall ved at den lar seg gjennomtrenge av en mindre krystall, halvt inne i
morsteinen og halvt ute.
Som en bro over to verdener, en bro fra jorden til universet, to bevisstheter.
Du kan få hjelp av bro-krystallen til kontakten til det indre og det ytre på én gang. Den er broen mellom dit
indre og dit ytre liv, mellom deg og andre mennesker, mellom din egen verden og de andres, og broen
mellom tanker og handlinger. Det du rommer og som din sjel lengter etter å uttrykke, kan du få hjelp til å
manifestere - og styrken til at gjøre dette fra ditt hjerte.
 

Clear Mind

kr 12 500,00Pris
Utsolgt