top of page

Slipte terminerte bergkystall. Egner seg godt for smykkeproduksjon. Fin og klar frage. A kvalitet. Selges 12 stk samlet. Størrelse 33-35mm lengde, 6-7mm diameter. Total vekt ca 30 gram pr pose.

 

Bergkrystall er betegnelsen på klare og gjennomsiktige krystaller av kvarts. De er vanlige i hydrothermale ganger, der varmt vann på flere hundre grader med oppløste mineraler har strømmet gjennom sprekker og hulrom i bergarten og dannet utfellinger av kvarts og andre mineraler. I disse såkalte drusene i berget er krystallene blitt dannet som geometriske søyler.

Bergkrystall er en pryd- og smykkestein, men er ganske vanlig i Norge og ikke særlig verdifull. Den ble brukt i steinalderen, men det er vanskelig å fastslå i hvilket omfang. Man har ved utgravninger funnet redskaper av bergkrystall. Senere i vikingtiden ble bergkrystall slipt og brukt som perler og amulettsteiner. 

Den romerske vitenskapsmannen Plinius den eldre trodde bergkrystall var permanent, frosset is. Etter renessansen ble bergkrystall omfattet med støre interesse på grunn av sin evne til å splitte lys i spektrum i 60° vinkel. Industriell produksjon av produkter utfra kvarts og bergkrystall har foregått i et par hundre år.

Noen steder er krystallene lange og smale, andre steder er de tykke og korte, ved noen forekomster har krystallene karakteristiske striper på overflaten, eller bestemte flater er redusert eller fremhevet. Slik får de en særpreget form fra sted fordi trykk, temperatur og kjemiske forhold varierer. Krystaller kan vokse seg store når de får god tid på seg til å størkne. Ofte har store krystaller grodd i veldig mange omganger da de har fått ny "næring" - mer supervarmt vann som kvarts er løst opp i. Man kan se dette på fantomkrystaller, der man kan se at det er en eller flere krystaller inne i en krystall. Ofte kan bergkrystaller også ha særegne inneslutninger, som for eksempel tynne nåler av rutil som ligger på kryss og tvers inne i krystallene.

 

Bergkrystall:
Bergkrystall (klar kvarts) fra gresk krystallos, ”is”.
Dette regnes som ”mesterkrystallen”, den mest allsidige av alle krystaller, symbol på balanse og renhet.
Bergkrystall finnes i fargene gylden gule, gul og rosa. Stammer fra India. Dens egenskap er først og fremst å
fremme forståelse og sympati.
Klarhet, innsikt og veiledning. Skaper kontakt med intuisjonen.
Inneholder alle farger, og healer overalt.
Påvirker alle chakra, særlig kronechakra.
Planet: Solen, Månen Element: Ild, Vann Chakra: Alle, Særlig Krone.
Egenskaper hos bergkrystallen er balanse og renhet, meditasjon, forsterker virningen av andre krystaller,
fremhever den "sjette" sans og renser auraen.
Bergkrystall er egnet til programmering, samt balansere, fokusere, transformere og lede energi. Også fin ved
meditasjon, indre reiser etc.
Legg en under puten for klarere drømmer.
Den stimulerer intuisjonen og styrker forbindelsen med sjelestjernen.
Steinen er også virkningsfull når man vil ha forbindelse med åndelige veiledere.
Steinenenes lengde varierer .
Ved healingarbeide kan man la krystallstaven peke på det sted på kroppen som skal heales og sende energi
gjennom den ved å visualisere hvitt eller farget lys som man lar strømme igjennom den (Staven trenger ikke å
berøre kroppen).
Hvis blokkeringer skal løses opp kan spissen berøre energipunktene en etter en. Bergkrystallen kan også
benyttes når man trenger å beskytte seg.
Bergkrystallen virker inn på alle kroppens energisentre.
Denne kobles sammen med Det Tredje Øyet/Pannchakraet og krone/hode chacraet. Dette er trolig den
sterkeste steinen vi har energimessig. Gir innsikt og klarhet og øker konsentrasjonen. Brukes mye i healing. Står
for beskyttelse og kraft.
Den gir også energi, vern og lagrer og sender informasjon. Bra mot jord og vannstråling og skaper gode
vibrasjoner i et rom og blir mye brukt i Feng Shui. Den er allmenn helende og løser opp blokkeringer.
Tips:
Vil du konsentrere deg om et av shakraene under en meditasjon eller en healing, kan du legge den
respektive steinen mellom to stearinlys av fargen som assosieres med dette chakraet.
Bergkrystall er egentlig en verden for seg selv - under finner du beskrivelsen av de forskjellige former for
bergkrystaller - terminasjoner, klynger osv.
Bergkrystall, Bro
Du kan gjenkjenne denne krystall ved at den lar seg gjennomtrenge av en mindre krystall, halvt inne i
morsteinen og halvt ute.
Som en bro over to verdener, en bro fra jorden til universet, to bevisstheter.
Du kan få hjelp av bro-krystallen til kontakten til det indre og det ytre på én gang. Den er broen mellom dit
indre og dit ytre liv, mellom deg og andre mennesker, mellom din egen verden og de andres, og broen
mellom tanker og handlinger. Det du rommer og som din sjel lengter etter å uttrykke, kan du få hjelp til å
manifestere - og styrken til at gjøre dette fra ditt hjerte.
 

Bergkystall terminert "pyramide form"

kr 240,00Pris
    bottom of page