Staven er avrundet i begge ender og passer dermed ypperlig til massasje. Den tynne enden til punkt belastning og den litt tykkere til healing massasje. De kan brukes på hele kroppen, muskel-, energipunkter eller på en bestemt chakra. Den kan frigjøre spenninger, samtidig som den overfører helbredene energier til kroppen. Et eksempel er egen massasje eller punktberøring i hånden.

 

Lengde: 10cm

 

Bergkrystall:

Bergkrystall (klar kvarts) fra gresk krystallos, ”is”.
Dette regnes som ”mesterkrystallen”, den mest allsidige av alle krystaller, symbol på balanse og renhet.
Bergkrystall finnes i fargene gylden gule, gul og rosa. Stammer fra India. Dens egenskap er først og fremst å
fremme forståelse og sympati.
Klarhet, innsikt og veiledning. Skaper kontakt med intuisjonen.
Inneholder alle farger, og healer overalt.
Påvirker alle chakra, særlig kronechakra.
Planet: Solen, Månen Element: Ild, Vann Chakra: Alle, Særlig Krone.
Egenskaper hos bergkrystallen er balanse og renhet, meditasjon, forsterker virningen av andre krystaller,
fremhever den "sjette" sans og renser auraen.
Bergkrystall er egnet til programmering, samt balansere, fokusere, transformere og lede energi. Også fin ved
meditasjon, indre reiser etc.
Legg en under puten for klarere drømmer.
Den stimulerer intuisjonen og styrker forbindelsen med sjelestjernen.
Steinen er også virkningsfull når man vil ha forbindelse med åndelige veiledere.
Steinenenes lengde varierer .
Ved healingarbeide kan man la krystallstaven peke på det sted på kroppen som skal heales og sende energi
gjennom den ved å visualisere hvitt eller farget lys som man lar strømme igjennom den (Staven trenger ikke å
berøre kroppen).
Hvis blokkeringer skal løses opp kan spissen berøre energipunktene en etter en. Bergkrystallen kan også
benyttes når man trenger å beskytte seg.
Bergkrystallen virker inn på alle kroppens energisentre.
Denne kobles sammen med Det Tredje Øyet/Pannchakraet og krone/hode chacraet. Dette er trolig den
sterkeste steinen vi har energimessig. Gir innsikt og klarhet og øker konsentrasjonen. Brukes mye i healing. Står
for beskyttelse og kraft.
Den gir også energi, vern og lagrer og sender informasjon. Bra mot jord og vannstråling og skaper gode
vibrasjoner i et rom og blir mye brukt i Feng Shui. Den er allmenn helende og løser opp blokkeringer.
Tips:
Vil du konsentrere deg om et av shakraene under en meditasjon eller en healing, kan du legge den
respektive steinen mellom to stearinlys av fargen som assosieres med dette chakraet.
Bergkrystall er egentlig en verden for seg selv - under finner du beskrivelsen av de forskjellige former for
bergkrystaller - terminasjoner, klynger osv.
Bergkrystall, Bro
Du kan gjenkjenne denne krystall ved at den lar seg gjennomtrenge av en mindre krystall, halvt inne i
morsteinen og halvt ute.
Som en bro over to verdener, en bro fra jorden til universet, to bevisstheter.
Du kan få hjelp av bro-krystallen til kontakten til det indre og det ytre på én gang. Den er broen mellom dit
indre og dit ytre liv, mellom deg og andre mennesker, mellom din egen verden og de andres, og broen
mellom tanker og handlinger. Det du rommer og som din sjel lengter etter å uttrykke, kan du få hjelp til å
manifestere - og styrken til at gjøre dette fra ditt hjerte.
 

Bergkystall Stav

kr260.00Pris

  kontakt oss:

  0047 46828090

  post@gemstore.no

  Toveien 120

  1459 Nesodden

  Norge

  Öglunda

  53292 Axvall

  Sverige

  Messer & shipping

  KBH, Århus & Ålborg

  Danmark

  We Accept

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

  © 2017 Proudly created by frejberger.com